Ako vplýva CBD na naše telo?

Ako vplýva CBD na naše telo?

CBD sa viaže na receptory endokanabinoidného sýstému (ECS) podobne ako THC. THC v našom tele interaguje s ECS väzbou na receptory, rovnako ako endokanabinoidy. To mu umožňuje ovplyvňovať telo aj myseľ. Štúdie naznačujú, že CBD okrem toho, že interaguje s ECS, bráni rozkladu endokanabinoidov. To im umožňuje pôsobiť v tele dlhšie a pozitívne ovplyvňovať prejav bolesti, nálady a podobne.
 

Čo je endokanabinoidný systém (ECS) ?

Endokanabinoidný systém (ECS – endocannabinoid system) je dôležitý systém bunkovej signalizácie, ktorý hrá dôležitú úlohu pri vývoji centrálnej nervovej sústavy (CNS). Je prítomný takmer všade v ľudskom tele a pomáha udržiavať homeostázu* ľudského tela.
*Homeostáza je proces, ktorým sa dosahuje stabilita tela/rovnováha organizmu.
 

Funkcie ECS

Tento dôležitý systém udržiavajúci homeostázu, ľudia poznajú väčšinou len v spojitosti s užívaním CBD. No ECS je dôležitý a zapája sa do regulácie fyziologických procesov - plodnosti a vývoja plodu, aktivity imunitného systému, vnímanie bolesti, nálady, pamäti a chuti do jedla.
 

Ako ECS funguje

Endokanabinoidný systém funguje pomocou 3 základných komponentov, ktorými sú:
  • endokanabinoidy,
  • endokanabinoidné receptory,
  • enzýmy.
 
Endokanabinoidy sú endogénne kanabinoidy, teda látky, ktoré si vyrába naše telo. Z chemického hľadiska sú to kanabinoidy, len s tým rozdielom, že telo si ich samo vyrába pre svoju potrebu. Dobre známe sú hlavne dva kľúčové endokanabinoidy – anandamid (AEA) a 2-arachidonoylglycerol (2-AG). Pomáhajú udržiavať homeostázu, bez ktorej by nebol možný život.
 
Endokanabinoidné receptory sa nachádzajú v našom tele. Existujú dva hlavné - CB1 receptory, ktoré sa väčšinou nachádzajú v centrálnom nervovom systéme a CB2 receptory, ktoré sa nachádzajú v periférnom nervovom systéme, najmä v imunitných bunkách. Endokanabinoidy sa môžu viazať na ktorýkoľvek z tých receptorov. Účinky, ktoré vzniknú, závisia od toho, kde sa nachádza receptor a na ktorý endokanabinoid sa viaže.
 
Enzýmy sú zodpovedné za odbúravanie endokanabinoidov, keď splnia svoju funkciu. Niečo ako recyklácia kanabinoidov. Sú za to zodpovedné dva hlavné enzýmy – amidhydroláza, ktorá štiepi AEA a lipáza kyseliny monoacylglycerovej, ktorá štiepi 2-AG.
 
 
Zdroj: ČO JE ENDOKANABINOIDNÝ SYSTÉM? - CBD oleje | Doplnky stravy a kozmetika pre vaše zdravie | usamedical.sk