Budúcnosť CBD od roku 2022 II.

Budúcnosť CBD od roku 2022 II.

Aj keď sa to zdá takmer nemožné, v niektorých ohľadoch čelí trh s kanabidiolom v USA väčším problém než u nás na Slovensku.

Výzvy spojené s upresnením regulácie

Napriek tomu že CBD je z federálneho hľadiska legálne, spoločnosti produkujúce či predávajúce CBD majú stále problémy so získavaním kapitálu a štandardných služieb od bánk a iných inštitúcií finančných služieb. Možnosť uvádzať na trh CBD ako bezpečnú a účinnú látku je taktiež obmedzená tým, ako ju klasifikuje FDA.

Kongres USA má v Spojených štátoch právomoc riešiť tieto problémy a existujú súčasné právne predpisy, ktorých cieľom je tvoriť zákony ako je zákon o bezpečnom bankovníctve z roku 2021, zákon o ochrane spotrebiteľa konopy a jej derivátu CBD a stabilizácii trhu z roku 2021 a zákon o prístupe ku konope a bezpečnosti spotrebiteľa.

Rozhodujúce je, že tieto dva posledné právne predpisy dláždia cestu pre FDA, aby povolila uvádzanie CBD na trh ako potravinový doplnok. Tento vývoj otvorí mnoho zakázaných alebo obmedzených marketingových a distribučných kanálov, čo povedie k väčšiemu predaju a viditeľnosti výrobkov z konopných derivátov.

Navyše presnejšia federálna regulácia kvality zaručí že na trhu sa udržia len najsilnejšie spoločnosti s najkvalitnejšími produktmi.

Zdroje: The Future of CBD industries / Forbes