Budúcnosť CBD od roku 2022 IV.

Budúcnosť CBD od roku 2022 IV.

Prístup maloobchodných reťazcov ku veľkoobchodom podporí predaj a zároveň stabilizuje a zlepší dodávateľské reťazce

Akonáhle budú spoločnosti môcť predávať CBD ako doplnok stravy, je možné, že to zasiahne aj tepnu kamenných maloobchodov. Najmä veľkokapacitné reťazce budú ponúkať rad lokálnych značiek určených na požívanie, v rôznych kategóriách produktov.

Táto nová distribúcia by mohla výrazne rozšíriť trh a zároveň využiť rôzne komponenty dodávateľského reťazca, vrátane pestovateľov konope a laboratórií, ktoré vykonávajú extrakciu, destiláciu, kryštalizáciu a izoláciu CBD z rastlín. Osobitnou výhodou bude stimulovanie viacerých kvalitných laboratórií, aby sa zapojili do trhu s CBD, keďžee mnohé zariadenia teraz váhajú nad odchýlením sa od svojich kľúčových kompetencií. S rastúcim maloobchodným dopytom sa drasticky zvýši aj cena surovín potrebných pre produkciu kanabidiolu.

 

Zdroje: The Future of CBD industries / Forbes