Budúcnosť CBD od roku 2022 V.

Budúcnosť CBD od roku 2022 V.

Budúcnosť CBD vyzerá svetlo, avšak záleží na vývine trhovej situácie

V niektorých ohľadoch je priemysel CBD nezastaviteľným morom. Je to už niekoľkomiliardový sektor, ktorý sa bude len zväčšovať, keďže milióny spotrebiteľov jasne vyjadrili svoje preferencie. Spoločnosti zaoberajúce sa CBD však stále musia prekonať mnoho jedinečných prekážok, od získavania kapitálu cez používanie štandardného spracovania platieb až po schopnosť obchodovať cez bežné kanály.

Rozhodujúcim faktorom, ktorý odstráni tieto bariéry, je klasifikácia CBD podľa FDA ako potravinového doplnku, neobmedzený prístup odvetvia k finančným službám a inteligentný regulačný rámec, ktorý vo všeobecnosti zvyšuje kvalitu a bezpečnosť produktov.

Majitelia spoločnosti CBD sú v očakávaní v súvislosti s vývynom situácie s FDA, aby umožnili svojim spoločnostiam rásť. Dúfajú že zákonodarcovia čoskoro upevnia status CBD, čím odstránia prekážky brániace inováciam, zvýši sa čistosť produktov, a celé odvetvie sa tým pádom medzi ľudmi normalizuje. Keď sa tak stane, na obzore je ešte väčší rast – exponenciálny rast.

 

Zdroje: The Future of CBD industries / Forbes