CBD a tehotenstvo – je to bezpečné pre vás a vaše dieťa?

CBD a tehotenstvo – je to bezpečné pre vás a vaše dieťa?

Neexistujú žiadne štúdie o tehotných ženách, ktoré užívajú CBD. Lekári nevedia, čo sa stane, ak tehotná žena užíva CBD.

Vedia, že môže existovať riziko po užití. Štúdie na potkanoch ukázali vývojové chyby u mláďat potkanov a náznaky vyššej úzkosti, autizmu, epilepsie a narušeného vývoja samcov.

Najnovšia štúdia ukazuje, že deti žien, ktoré užívajú kanabis, vykazujú vo veku 6 rokov vyššie riziko úzkosti, agresivity, hyperaktivity a narušeného imunitného systému. Ukazuje tiež narušený vývoj placenty. Štúdia nezistila, či ide o CBD alebo zmes rôznych zložiek alebo THC.


Najväčším problémom je podozrenie, že môže poškodiť vyvíjajúci sa mozog plodu, aby správne produkoval svoje vlastné hormóny, ako je dopamín a serotonín. Po narodení už dieťa nemá zásobu CBD, ktorú teraz potrebuje. Bábätká môžu prechádzať príznakmi abstinenčného stavu.

Ak je to také zlé, prečo to toľko budúcich mamičiek používa?

Výzkum ukazuje, že CBD pomáha tehotným mamičkám při depresií, chornickej bolesti, porúch spánku a záchvatových porúch. Klinické dôkazy ukazujú, že CBD pomáha potláčať nevoľnosť a zvracanie, hoci to nebolo skúmané u tehotných žien.

Používanie CBD počas tehotenstva je momentálne neisté. Ak sa rozhodnete používať CBD, uistite sa, že získate kvalitné produkty a oznámte to svojmu lekárovi, aby ste sa vyhli komplikáciám.