CBD ako pomocník pri epilepsii

CBD ako pomocník pri epilepsii

Prehľad dokončených a prebiehajúcich klinických štúdií ukázal, že pridanie CBD k bežným antiepileptikám môže byť vhodné pri epilepsii rezistentnej na liečbu u dojčiat, detí a dospievajúcich.

Podľa článku v Molecules vedci presne nevedia, ako CBD pomáha kontrolovať záchvaty.

Jedna teória naznačuje, že CBD ovplyvňuje receptor zapojený do záchvatovej aktivity nazývaný vaniloid s prechodným receptorovým potenciálom.

Prvým liekom na báze CBD, ktorý schválil Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), bol Epidiolex. Lekári predpisujú Epidiolex tým, ktorí majú záchvaty v dôsledku Lennox-Gastraultovho alebo Dravetovho syndrómu, čo sú zriedkavé typy epilepsie. Epidiolex prešiel prísnymi ľudskými štúdiami predtým, ako ho FDA schválil ako vhodný na liečbu týchto dvoch stavov.

Je však len otázkou času, kedy sa príde na to či CBD pomáha pri viacerých, či dokonca všetkých formách epilepsie.