Ekológia konope I.

Ekológia konope I.

Od znovuobjavenia konopy v Európe, na začiatku 90-tych rokov, sa pojmy „konopa“ a „ekológia“ viac zblížili. Konopa je dnes chápaná ako environmentálne priateľský prírodný zdroj.
 
Podľa jednej správy: „Konopa má obrovské predpoklady stať sa zdrojom pre trvalo udržateľné, ekologické poľnohospodárstvo, po ktorom narastá dopyt v celej Európe. Konopa (takmer automaticky) poskytuje čistý biozdroj, ktorý je pripravený na spracovanie pre vývoj ekologických produktov.“ (Hingst/Mackwitz, 1996)
 

Konopa siata – významný obnoviteľný zdroj na Zemi

 
Hoci je nekonečný rast jedným z centrálnych konceptov svetového hospodárstva, naše prírodné zdroje sú konečné. Svetové hospodárstvo zdedilo rozsiahle „úspory“ prírodných zdrojov, utváraných počas miliónov rokov. Tieto „úspory“ poskytujú ročne len obmedzené množstvo prostriedkov a ak ich prečerpáme príliš mnoho, bez toho aby sme čokoľvek ukladali naspäť, jedného dňa zistíme, že naša planéta je v bankrote.
 
V minulosti zachádzali farmári s pôdou opatrne. Žili na nej počas niekoľkých storočí a tak dávali pozor aby pôdu zachovali aj pre nasledujúce generácie. Tento trvale udržateľný štýl poľnohospodárstva v podstate vymizol s modernizáciou fariem a poľnohospodárstva. Pretože sme prestali žiť na farmách a v lesoch, stratili sme stimul k ich ochrane, čím začalo v dejinách doposiaľ nevídané rozhadzovačné čerpanie prírodných zdrojov, ktoré pokračuje do dnes. Náš kapitál každým dňom klesá a tým rastie potreba udržateľného poľnohospodárstva.
 
Trvalo udržateľné, ekologické poľnohospodárstvo si žiada obnovenie tradičného viacplodinového pestovania, za použitia moderných zariadení a metód zberu a spracovania. Konopa siata pestovaná na vlákno alebo semeno je pre tento účel zrejme najlepšou voľbou. Keďže je ľahko biologicky rozložiteľná nestavia nás pred problém likvidácie odpadu. Táto plodina vyžaduje pomerne malé množstvo hnojív, v porovnaní s inými vlákninovými plodinami a keďže nemá prírodného nepriateľa, nie sú potrebné ani pesticídy na jej ochranu. Takmer všetky časti konopnej rastliny môžu byť hospodársky využité – semeno, silné vlákno aj drevnatá dužina. Konopa je nenáročná rastlina, ktorú možno pestovať vo väčšine klimatických pásiem, nezbavuje pôdu živín a jej hlboký koreňový systém bráni erózii pôdy. Dáva štyrikrát viac vlákna na hektár než stromy. Konopa rastie do výšky 2-4,5 metra behom 110-tich dní, čím sa sama úspešne bráni voči burine a herbicídom. Konopa prospieva životnému prostrediu a poľnohospodárstvu a zároveň predstavuje trvale udržateľný alternatívny zdroj vlákna na výrobu papiera, tkanín a mnohých iných produktov.
 


Zdroj: Prečo nie konopa? | Ekológia konope