Ekológia konope III.

Ekológia konope III.

Ochrana rastliny

 
Konopa je rastlina, ktorá priťahuje minimum škodcov a trpí veľmi zriedka chorobami. Preto aj s konvenčnými pestovateľskými metódami, s minimálnou ochranou alebo použitím pesticídov, konopa zakvitne. Napomáha tomu aj jej nekompatibilita s ostatnými plodinami v rotačnom cykle, čím je imúnna voči škodcom napádajúcim tieto plodiny.
 
Táto jej zjavná výhoda nekompatibility s ostatnými rastlinami a odolnosti voči škodcom, môže zvádzať k monokultúrnemu pestovaniu konopy. Odborná verejnosť však monokultúrne pestovanie konopy neodporúča, kvôli možnému rozšíreniu jej prípadných škodcov. Takto sa konopa siata stáva výborným nenahraditeľným článkom v cykle rotačného pestovania.
 
Vedomosti a skúsenosti zo západoeurópskych krajín, kde pestujú konopu (Francúzsko, Anglicko, Nemecko a Holandsko) hovoria, že komerčné pestovanie konopy bez použitia pesticídov je v skutočnosti možné. Náklady na pesticídy sú neporovnateľne vyššie ako možné straty spôsobené znehodnotením rastliny škodcami. Dokonca jedna holandská štúdia ukázala, že možný pokles hektárových výnosov z dôvodu nepoužitia pesticídov je kompenzovaný vyššími trhovými cenami ekologicky pestovaných plodín.
 

Charakteristika konopy v rotačnom poľnohospodárstve

 
Konopa je excelentnou plodinou, vhodnou na použitie v rotačnom poľnohospodárstve. Je neutrálnou plodinou pripravujúcou pôdu pre nasledujúce rastliny. Je výbornou „prípravnou“ plodinou najmä vďaka listom a excelentnej pôdnej štruktúre, ktoré po sebe zanecháva. Konopa pestovaná na vlákno fakticky vyhubí buriny a tak pripraví pôdu pre nasledujúcu plodinu.
 

Žatva a máčanie konopy

 
V západnej Európe je konopa pokosená, porezaná na dĺžku stonky 50-60 cm a ostáva na poli počas dvoch-troch týždňov, aby sa zmočila. Chemické metódy odlistovania stonky, ktoré sa bežne používajú v Rumunsku či Číne, pestovatelia na západe nepoužívajú. Z kvantitatívnej a ekonomickej stránky, chemické odlistovanie má zmysel iba ak sa stonky máčajú vo vode a nie na poli. Táto metóda sa v západnej Európe nevyužíva.
 
Zmáčanie konopy na poli je ekonomicky výhodné. Po prvé zabraňuje pôdnej erózii. Po druhé, zmáčanie konopy na poli je výhodné, lebo zásobuje pôdu organickým materiálom a živinami. Strnisko, ktoré zostáva na poli po žatve má tiež veľký význam pri ochrane pôdy pred eróziou. Strnisko sa zaoráva až krátko pred sejbou nasledujúcej plodiny.


 
Zdroj: Prečo nie konopa? | Ekológia konope