Endokanabinoidný systém a mozog

Endokanabinoidný systém a mozog

Duševné zdravie, vnímanie, emócie a ďalšie procesy v mozgu sú regulované receptormi citlivými na konope.
 
V článkoch o CBD často píšeme o tom, ako kanabinoidy a širší endokanabinoidný systém pomáhajú udržiavať homeostázu v tele a nespočetnými spôsobmi ovplyvňujú fyzické zdravie. Tento rozsiahly systém bunkových receptorov, ligandov (zlúčenín, ktoré sa na tieto receptory viažu) a enzýmov však ovplyvňuje aj duševné zdravie, vnímanie, emócie a ďalšie procesy, ktoré prebiehajú priamo v mozgu.
 

Zajakávanie, koktavosť

Koktavosť postihuje približne 5 % detí. U väčšiny pacientov sa dá úspešne zvládnuť alebo odstrániť pomocou štandardizovanej liečby vrátane logopedickej terapie, kognitívno-behaviorálnej terapie a relaxačných techník. U niektorých je však tento stav tvrdohlavejší. Prípadová štúdia uverejnená koncom júla v časopise Cannabis and Cannabinoid Research rozpráva príbeh 20-ročného muža s koktavosťou rezistentnou na liečbu, ktorý nakoniec našiel úľavu vďaka konope. Popri plynulosti reči sa u pacienta zlepšila nálada, pozornosť, koncentrácia, spánok a sebadôvera, navyše sa znížila sociálna úzkosť a stres. Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce vedľajšie účinky a účinnosť sa časom neznížila.
 

Aké sú príčiny vzniku zajakávania, koktavosti?

Príčiny vzniku zajakávania sú dodnes nejasné. Existuje mnoho príčin, ktoré spôsobujú koktavosť samostatne alebo v kombinácií s inými vplyvmi. Možné sú:

  • dedičnosť – koktanie sa niekedy vyskytuje u viacerých členov rodiny,
  • vplyv sociálneho prostredia – nevhodné domáce alebo školské prostredie,
  • psychické faktory – stres, úzkosť,
  • orgánové odchýlky – zmeny v mozgu.
 

Demencia

Podľa prieskumu publikovaného tímom brazílskych výskumníkov v časopise Trends in Psychiatry and Psychotherapy môžu kanabinoidy úspešne liečiť aj neuropsychiatrické symptómy demencie. Na základe analýzy 15tich predchádzajúcich štúdií s pôvodnými klinickými údajmi autori dospeli k záveru, že podávanie THC, CBD a syntetických kanabinoidov dronabinolu a nabilonu vo všeobecnosti viedlo k priaznivým výsledkom u pacientov v stredne ťažkom až pokročilom štádiu demencie.
 

Aké sú príznaky demencie?

Medzi príznaky demencie, označovanej ako duševná choroba, ktorá je charakterizovaná úbytkom kognitívnych funkcií, patria:

  • poruchy pamäte,
  • poruchy úsudku a myslenia (poruchy kognitívnych funkcií),
  • poruchy orientácie,
  • poruchy emotivity (labilita, podráždenosť, apatia),
  • poruchy spoločenských konvencií.
 
Zdroj: The Endocannabinoid System & the Brain | Project CBD
Demencia – Wikipédia (wikipedia.org)