Kombinácia CBD s liekmi

Kombinácia CBD s liekmi

Aj keď doterajšie výskumy ukazujú, že užívanie CBD je všeobecne bezpečné a má len málo vedľajších účinkov, mnohým, ktorí sa zároveň liečia predpísanými liekmi sa naskytne otázka či je vhodné užívať CBD súčasne s inými medikamentami. CBD má potenciál vzájomne pôsobiť s niektorými liekmi. Obavy súvisia s tým, ako telo metabolizuje určité látky. Pred vyskúšaním CBD je preto nevyhnutné porozprávať sa so svojím lekárom o všetkých vitamínoch, doplnkoch a predpisoch aj voľne predajných, ktoré užívate.
 

Vysvetlenie metabolizovania liekov a enzýmov CYP450

 
Keď užívate lieky alebo iné látky, vaše telo ich musí metabolizovať alebo rozkladať. Metabolizovanie liekov sa deje v tele a to napríklad v čreve, ale veľkú časť práce robí aj pečeň. Príbuzná skupina enzýmov nazývaných cytochrome P450 (CYP450) vykonáva dôležitú prácu pri premene cudzích látok, aby sa dali ľahko vylúčiť z tela. Niektoré lieky alebo látky tieto enzýmy ovplyvňujú, a to buď spomalením alebo zrýchlením metabolizovania liekov. Táto zmena rýchlosti metabolizovania môže ovplyvniť spôsob, akým vaše telo spracováva lieky alebo doplnky výživy, ktoré užívate – teda interakciu s liekmi.
 

Ako CBD ovplyvňuje aktivitu enzýmov CYP450?

 
Výskum ukazuje, že skupina enzýmov CYP450 je zodpovedná za metabolizovanie niekoľkých kanabinoidov vrátane CBD. CBD interferuje s CYP3A4, dôležitým enzýmom zo skupiny CYP450. Tento enzým je zodpovedný za metabolizovanie asi 60% klinicky predpísaných liekov. Ak teda CBD tento enzým utlmuje, ten potom nemôže účinne odbúravať lieky vo vašom tele tak efektívne. Alebo sa môže stať aj opačný efekt kedy mnoho liekov enzým spomaľuje. Ak potom užívate CBD počas liečby týmito liekmi, vaše telo nemôže pracovať na tom, aby účinky užívania CBD boli pre Vás dostatočne efektívne.
 

Je CBD olej bezpečný?

 

 • Ak chcete vyskúšať CBD ako doplnkovú liečbu na zmiernenie príznakov určitého stavu, najskôr sa o tom poraďte so svojím lekárom.
 • Neprestaňte užívať žiadne lieky, aby ste vyskúšali CBD pokiaľ Váš lekár nepovie, že je to bezpečné.
 

Potenciálne interakcie a grapefruit

 
Aj keď stále prebiehajú štúdie zamerané na určenie potenciálnych interakcií medzi CBD a konkrétnymi liekmi, existuje jedno pravidlo, ktoré môže spotrebiteľom pomôcť. Podľa dôveryhodného zdroja pre potraviny a liečivá môže konzumácia grapefruitu počas užívania jedného z týchto liekov k vyššej koncentrácii lieku v krvi a k nežiadúcim vedľajším účinkom alebo dokonca predávkovaniu.
 
Viac ako 85 liekov interaguje s grapefruitom a niektorými úzko súvisiacimi citrusovými šťavami ako sú pomaranč, pomelo a mandarínka či podobné odrody citrusov. Je to preto, že chemikálie v grapefruite známe ako furanokumaríny inhibujú CYP3A4 podobným spôsobom ako CBD. Výsledkom je spomalená metabolizácia (látková premena) liekov. Varovania týkajúce sa grapefruitu sú bežné pri niekoľkých druhoch liekov, ale nie všetky lieky v rámci určitej kategórie budú vyžadovať vyhýbanie sa grapefruitu. Skontrolujte informácie o lieku alebo sa opýtajte svojho lekára.
 

Liekové skupiny, ktoré zvyčajne majú upozornenie na citrusy:

 • antibiotiká a antimikrobiálne látky
 • protirakovinové lieky
 • antihistaminiká
 • antiepileptiká
 • lieky na krvný tlak
 • lieky na riedenie krvi
 • lieky na cholesterol
 • kortikosteroidy
 • lieky na erektilnú dysfunkciu
 • lieky na liečbu nevoľnosti
 • lieky na srdcový rytmus
 • imunosupresíva
 • lieky na náladu, napríklad na liečbu úzkosti, depresie alebo porúch nálad
 • lieky proti bolesti
 • lieky na prostatu
 
Zdroj: CBD a interakcia s inými liekmi | Herbonia.sk
https://www.healthline.com/health/cbd-and-drug-interactions-what-you-need-to-know
https://creakyjoints.org/alternative-medicine/cbd-drug-interactions/
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2016.0034