Môžu produkty CBD pomôcť so závislosťou?

Môžu produkty CBD pomôcť so závislosťou?

Ako sa pandémia naďalej šíri, počet zneužívania drog a alkoholu prudko vzrástol. Mnohým ľuďom, ktorí sa lieča zo závislosti, dochádzajú možnosti pre životný štýl bez drog, výskum poukázal na inú holistickú možnosť, ako je kanabis.

Konope vo wellnes premysle zažíva veľký úspech. S tisíckami produktov, ktoré obsahujú CBD, odborníci pomaly objavujú pozitívne účinky, ktoré môže mať CBD na závislých od opioidov a heroínu. 

Ako produkty CBD pomáhajú pri závislých na heroíne alebo opioidoch?

Výskumy ukazujú, že nás endokanabinoidný systém zohráva veľkú úlohu v tom, prečo môže kanabis pomôcť pri závislostiach. Zatiaľ čo stále existujú výskumy a informácie, ktoré sa objavujú, CBD môže ponúknuť liečbu, ktorá je menej drsná a navýková v porovnaní s liečivami. V štúdiu z roku 2019 výskum ukázal, že CBD znížilo spojenie odmeny s opiodmi a u pacientov to trvalo dva týždne. Aj keď sú to novoobjavené údaje, dokazujú, ako má CBD potenciál pre dlhodobé výhody pre ľudí so zneužívaním návykových látok.

Záverečná poznámka - CBD možno nie je svätým grálom liečby závislosti, ale štúdie prichádzajú k záveru, že CBD prináša viac úžitku ako škody.