Pestovanie CBD na Slovensku

Pestovanie CBD na Slovensku

Pestovať CBD na Slovensku je komplikované, ale nie je to nemožné. Keď chcete pestovať za účelom výroby CBD produktov, musíte si najprv vybaviť príslušné povolenie. Bez tohoto povolenia sa môžete dostať veľmi rýchlo do problémov, ktoré určite nechcete. 

  • Ako prvé musíte navštíviť Ministerstvo poľnohospodárstva, kde Vám dajú všetky potrebné informácie ohľadom podmienok, ktoré je treba splniť.  
  • Ďalej je nevyhnutné, aby ste spĺňali všetky podmienky, ktoré sú uvedené v zákone č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov vrátane Nariadenia vlády SR č. 488/2012 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb (§2,§8 a §10).  
  • A ako posledné pestovateľ konope musí mať naštudované príslušné smernice Európskej únie, na ktoré dané predpisy odkazujú. 

Taká zaujímavosť je, že na Slovensku môžete získať finančnú podporu od Európskej únie. Niečo podobné sa podarilo aj slovenskej značke Elixor, vďaka čomu sa teraz neďaleko Trenčína pestuje prvotriedne technické konope.