Podpora výskumu rakoviny

Podpora výskumu rakoviny

Nové štúdie zdôrazňujú terapeutický potenciál kanabinoidov, chýbajú však klinické štúdie Kanabinoidy odvodené z kanabisu konkrétne THC, CBN a CBD sa prvýkrát ukázali ako protirakovinové účinky u mysší pred takmer 50 rokmi. 
Odvtedy mnohí výskumníci skúmali schopnosť endogénnych, rastlinných a syntetických kanabinoidov spôsobiť smrť rakovinovýh buniek in vitro (mimo živého organizmu a inhibovať rast nádorov u zvierat. 
Je potrebné vykonať ešte veľa práce, aby sa zistilo, že kanabis a kanabinoidy môžu bojovať proti rakovine u ľudí, a to aj ako doplnok k iným terapiám, ako je chemoterapia a ožarovanie, a aby sa ich použitie začlenilo do liečebných protokolov. 
CBD a kmeňové bunky rakoviny pľúc
Dvojica dánskych výskumníkov v novembri 2021 opisujú štúdiu, v ktorej testovali účinok CBD na ťažko liečiteľné kmeňové bunky rakoviny pľúc a rakovinové bunky. ,,Zistili sme, že CBD znížilo životaschopnosť a vyvolalo bunkovú smrť v oboch bunkových populáciach“ spôsobom závislým od dávky. Presné mechanizmy CBD v rakovinových kmeňových bunkách ešte treba objasniť a zdá sa, že sú závislé od kontextu buniek.
CBD v kombináciis chemoterapiou 
Výskumíci z kanadskej Ontario Veterinary College vykonali štúdiu o schopnosti CBD liečiť psí uroteliálny karcinóm,najbežnejšiu formu rakoviny močového mechúra u psov. 
CBD znižuje životaschopnosť buniek a indukovanú bunkovú smrť v psích urothelových buniek. Pracovalo ešte lepšie, keď bolo spárované s chemoterapiou.
Záver ešte sú potrebné klinické štúdie, aby sa zistilo, ako najlepšie implementovať kombinovanú liečbu CBD a chemoterapiu v klinickom prostredí, ktorý by sa mohli rovnako dobre aplikovať na ľudské druhy rakoviny.