Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

 

 

Komu


Meno / Obchodné meno:
Adresa:

IČO:
telefón:

e-mail:

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

 

 

 

 

Číslo objednávky*:

 

Dátum objednania*:

 

Dátum prijatia*:

 

Meno / Obchodné meno*:

 

Adresa kupujúceho*:

 

 

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:

 


na bankový účet / IBAN /: SK

šekom na adresu:

 

 

 

 

Dátum*:

 

 

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 


*povinný  údaj